Vera Vermeulen (°30/1/1961)
x Marc Rooze (°28/10/1958)

Huwelijk: 15/10/1983
Adres: Lange Meerskant 11, 9800 Zeveren
Telefoon: 09/386 76 41
Telefoon Vera
: 0472/99 01 92
E-Mail : vermeulenvera@hotmail.com